Δημόσιο δίκαιο - Δίκαιο ΑΕΙ

Με την ιδιότητά του ως αναπληρωτή Νομικού Συμβούλου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, χειρίζεται υποθέσεις δημοσίου δικαίου, όπως των θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία των Α.Ε.Ι., την εξέλιξη των μελών Δ.Ε.Π., το πειθαρχικό δίκαιο των μελών Δ.Ε.Π., των δημοσίων συμβάσεων έργων και προμηθειών Α.Ε.Ι. κλπ.

Η ενασχόληση με ζητήματα προστασίας ανθρωπίνων συνταγματικών δικαιωμάτων είχε σαν αποτέλεσμα την εκπροσώπηση ενδεικτικά μόνο τα έτη 2011-2012:

Δικηγορικών Συλλόγων και άλλων φορέων ενώπιον της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας στις μεγάλες δίκες: του Μνημονίου, του ειδικού φόρου ακίνητης περιουσίας, του τέλους επιτηδεύματος, του ΦΠΑ, 2) Της Συνόδου των Πρυτάνεων και όλων των Ελληνικών ΑΕΙ, στην δίκη για το νόμο 4009/2011 για την Ανώτατη Εκπαίδευση.


Προσέφυγε την 31/08/2012 ως πληρεξούσιος Δικηγόρος της κας. Ι. Κουφάκη και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) κατά της αποφάσεως 668/2012 του ΣτΕ που αφορά το Μνημόνιο 1 για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εργαζομένων για την περικοπή των αποδοχών τους.